Shop Mobile More Submit  Join Login
Group Info Group Founded 4 Years ago Statistics 1,148 Members
55,728 Pageviews1,238 Watchers

Gallery Folders

Literature

Random from Favourites

Rules / Zasady

1. The main purpose of the group is to unite the fans of the Witcher and collect the artworks related to the game or the books.
2. Everyone can be a member of the group.
3. Every member is allowed to submit two artworks per week.
4. All the folders in the group are described and dedicated to different forms of art or different themes. Take that into account when submitting your work and please add it into the appropriate folder.
5. Do not submit your work to the “featured” folder. Otherwise the group administrators might not accept your submission.
6. When submitting your artwork, make sure it is of good quality. The photos and scans should be clear.
7. We do not accept artworks depicting homosexual couples that do not appear in the novels or in the game (e.g. Dandelion + Geralt or Yennefer + Triss). We highly respect the work of the writer and the creators of the game, thus we do not accept non-canon pairing. All such submissions will be declined.
8. If you have any questions, information or suggestions, please send them using private messages (notes).

----------------------------------------------------------------

1. Podstawowym celem grupy jest zrzeszanie fanów Wiedźmina oraz gromadzenie prac tematycznie związanych z grą lub sagą.
2. Członkiem grupy może zostać każdy.
3. Każdemu członkowi grupy przysługuje dodanie dwóch prac na tydzień.
4. Wszystkie foldery w galerii są podpisane. Prace należy wysyłać do tych folderów, których nazwy najlepiej określają temat, charakter, formę lub technikę pracy.
5. Nie wolno wysyłać prac do folderu „featured”! W przeciwnym razie administratorzy grupy mają prawo ich nie uznać i nie zamieścić w galerii.
6. Wymaga się, aby przysyłane prace były dobrej jakości (wyraźne zdjęcie lub skan).
7. Prace przedstawiające sceny erotyczne o charakterze homoseksualnym i niemające nigdy racji bytu w serii Wiedźmin (np. Geralt+Jaskier, Yeneffer+Merigold itd.), są z góry nieakceptowane. Powodem jest uszanowanie pracy pisarza oraz twórców gry.
8. Wszelkie uwagi, pytania, informacje oraz rady prosimy wysyłać w wiadomościach prywatnych (notki).

Admins

We are the group for all the people who are fans of The Witcher.
If you read books written by Andrzej Sapkowski or if you played games created by CD Projekt, you are welcome to join us !
===========================================
Jesteśmy grupą zrzeszającą fanów Wiedźmina. Nie ma znaczenia czy Geralta poznałeś czytając książki Andrzeja Sapkowskiego, czy też oglądając film lub grając w gry zaistniałe dzięki ekipie CD Projekt. Jeśli świat Wiedźmina jest Ci znany, to zapraszamy !

Founder


:iconajoba:
ajoba


Deviants

Visitors

You're not here because you're not logged in
 • :iconainaven:
  Ainaven - Members
  Visited here 3 hours, 37 minutes ago
  Submitted a deviation today
 • :iconvakariannnn:
  VakarianNNN
  Visited here 10 hours, 40 minutes ago
  Isn't a member
 • :iconnopik:
  nopik
  Visited here 12 hours, 12 minutes ago
  Isn't a member
 • :iconl1nk92:
  l1nk92
  Visited here 15 hours, 8 minutes ago
  Isn't a member
 • :iconmonoflax:
  MonoFlax - Members
  Visited here 1 day, 7 hours ago
  Submitted a deviation 2 days ago

Affiliates

Check out groups of our friends !
:icongothic-risen-fans::icondungeonsanddeviants::iconscoia-tael::iconfantasyartwork::iconcos-club::iconthe-witcher-3::icondafantasy::iconfantasy-arts::iconfantasy-heroes::icondraconisart::iconfantastical-fantasy::iconpolish-artists::iconpolska-fantastyczna::iconpolish-group::iconmyrtanagothic::iconpolishartists::iconwhite-haired-men::iconfantasy-fellowship::iconthewitcherclub::iconvideo-game-nation::iconresidentevil-pl::iconrealm-of-fantasy::iconpolish-people::iconpolskapisanie::icondungeoncrawl::iconthewitcher2::iconanno-decadence-2077::iconwitcher-damnation:
Union Jack Stamp UK by phantomThe Witcher Adventure Game.
The Witcher Saga ­ a series of book by Andrzej Sapkowski's about the history of Witcher Geralt from Rivia is known not only in Poland, but also abroad. It is one of the most important position in world literature fantastic. It has given its author the title of the second after Stanislaw Lem's most often translated Polish fantasy.

Thanks to CD Projekt Red Witcher has become also a major digital national treasure, and a globally recognized brand. In the previous Journal we have written to you about the Witcher game for mobile platforms. Today, we invite you to read about another Polish production of The Witcher Geralt in the Main Role ­ The Witcher Adventure Game.

This is a very unusual remarkable. s we can read in an article appearing in the latest CD Action of July 29th:

"The Witcher Adventure Game proves to work even more extraordinary than mentioned Battle Arena. In short, it is an adaptation of the board game created by Ignacy Trzewiczek. It was co­created by CD Projekt Red and Fantasy Flight Games."The game takes place on the board subtly animated with music in the background. It was designed for 2­4 players who will to incarnate in four well­known characters from the Sapkowski's novels: Geralt, Triss, Dandelion, Yarpen. The game is not about each other struggle among themselves, but struggling players with the game and collect the right amount of "victory points" awarded for their tasks.

The game takes place in a world known both from the book in the saga as well as PC games, war torn with Nilfgaard. More than a dozen main locations of Sapkowski's world are available. Among them are listed Tretogor and Mahakam. Each character has its starting position. For example: Witcher Geralt ­- Kaer Morhen.The Witcher Adventure Game is a loyal adaptation of board games in the witcher world and cultic figures, providing randomness and uniqueness of gameplay. Will be available online and provide a game against the AI, and change with other players on one computer.To learn more about this next production created under the aegis of CD Projekt Red check out this latest issue of the magazine CD Action and read the gem's article .


Regards

:icondark-wiedzmin:


Poland Stamp by phantomWiedźmin - Gra Przygodowa.
Saga o wiedźminie – cykl książkowy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego o dziejach wiedźmina Geralta z Rivii jest znaną nie tylko w Polsce, ale i za granicą, ważną pozycją w światowej literaturze fantastycznej. Zapewniła ona jej Autorowi miano drugiego po Stanisławie Lemie najczęściej tłumaczonego Polskiego autora fantastyki.

Dzięki pracy studia CD Project Red Wiedźmin stał się także naczelnym cyfrowym dobrem narodowym, oraz rozpoznawalną na całym świecie marką. W poprzednim Journalu pisaliśmy wam o wiedźmińskiej grze na platformy mobilne. Dzisiaj zapraszamy was do przeczytania o kolejnej Polskiej produkcji z Wiedźminem Geraltem w Roli Głównej – The Witcher Adventure Game.

Jest to dzieło bardzo niezwykłe. Jak przeczytać możemy w artykule znajdującym się w najnowszym CD Action z 29 lipca:

„Wiedźmin Gra Przygodowa okazuje się dziełem jeszcze bardziej niezwykłym niż wspomniana Battle Arena. To w najprostszych słowach adaptacja planszówki autorstwa Ignacego Trzewiczka, współtworzonej przez CD Project Red i Fantasy Flight Games.”Gra toczyć ma się na subtelnie animowanej i umuzycznionej planszy, przeznaczonej dla 2­4 graczy, którzy wcielać się będą w czwórkę znanych z powieści Sapkowskiego bohaterów: Geralta, Triss, Jaskra, Yarpena. W grze nie ma jednak chodzić o wzajemne zmaganie się miedzy sobą graczy, a o zmaganie się z grą i zgromadzenie odpowiedniej ilości „punktów zwycięstwa”, przyznawanych za wykonywane zadania. Gra toczy się w świecie znanym zarówno z Książkowej Sagi jak i gier na PC, rozdartym wojną z Nilfgaardem. Dostępnych jest kilkanaście głównych lokacji świata Sapkowskiego, spośród których wymienione zostały Tretogor i Mahakam. Każda z postaci ma swoją lokację startową. Dla Wiedźmina Geralta jest to Kaer Morhen.Wiedźmin Gra Przygodowa to wierna adaptacja planszówki w wiedźmińskim świecie i z kultowymi postaciami, zapewniająca losowość i niepowtarzalność rozgrywki. Dostępna ma być w trybie online jak i umożliwiać grę przeciwko AI oraz na zmianę z innymi graczami na jednym komputerze. Aby dowiedzieć się więcej o tej kolejnej produkcji tworzonej pod egidą CD Project Red zajrzyjcie do najnowszego numeru magazynu CD Action i przeczytajcie artykuł gema.


Pozdrawiam

:icondark-wiedzmin:
More Journal Entries

Recent Journal Entries

Comments


Add a Comment:
 
:iconsvoidist:
svoidist Featured By Owner Feb 25, 2015  Professional Digital Artist
Thanks so much for requesting my Triss Merigold in distress!
Reply
:iconalcoholichamster:
AlcoholicHamster Featured By Owner Jan 13, 2015
dzieki za dodanie mojej pracy! :D
Reply
:icondark-wiedzmin:
dark-wiedzmin Featured By Owner Jan 15, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Nie ma za co :) Cała przyjemność po naszej stronie :D
Reply
:iconzlonia:
zlonia Featured By Owner Sep 2, 2014
Dzięki za dodanie mojej ilustracji, bardzo fajna galeria :)
Reply
:icondark-wiedzmin:
dark-wiedzmin Featured By Owner Sep 14, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Dziękujemy :) Cieszymy się, że Twoja ilustracja może być jej częścią :)
Reply
:iconitachinokami91:
ItachiNoKami91 Featured By Owner Jul 9, 2014  Hobbyist Digital Artist
Someone can add this? itachinokami91.deviantart.com/…
Reply
:iconsamayume:
Samayume Featured By Owner Jul 8, 2014  Hobbyist General Artist
Thanks for the request!!! :happybounce:

--
Vlad
Reply
:icondark-wiedzmin:
dark-wiedzmin Featured By Owner Sep 14, 2014  Hobbyist Traditional Artist
You're welcome ;)
Reply
:iconolkaf:
olkaf Featured By Owner Jun 24, 2014  Student Traditional Artist
Thank you very much for adding my work! ;)
Reply
:icondark-wiedzmin:
dark-wiedzmin Featured By Owner Sep 14, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Not at all. The pleasure on our side :D
Reply
Add a Comment: