Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
Group Info Group Founded 4 Years ago Statistics 975 Members
39,661 Pageviews1,047 Watchers

Gallery Folders

Literature

Random from Favourites

Rules / Zasady

1. The main purpose of the group is to unite the fans of the Witcher and collect the artworks related to the game or the books.
2. Everyone can be a member of the group.
3. Every member is allowed to submit two artworks per week.
4. All the folders in the group are described and dedicated to different forms of art or different themes. Take that into account when submitting your work and please add it into the appropriate folder.
5. Do not submit your work to the “featured” folder. Otherwise the group administrators might not accept your submission.
6. When submitting your artwork, make sure it is of good quality. The photos and scans should be clear.
7. We do not accept artworks depicting homosexual couples that do not appear in the novels or in the game (e.g. Dandelion + Geralt or Yennefer + Triss). We highly respect the work of the writer and the creators of the game, thus we do not accept non-canon pairing. All such submissions will be declined.
8. If you have any questions, information or suggestions, please send them using private messages (notes).

----------------------------------------------------------------

1. Podstawowym celem grupy jest zrzeszanie fanów Wiedźmina oraz gromadzenie prac tematycznie związanych z grą lub sagą.
2. Członkiem grupy może zostać każdy.
3. Każdemu członkowi grupy przysługuje dodanie dwóch prac na tydzień.
4. Wszystkie foldery w galerii są podpisane. Prace należy wysyłać do tych folderów, których nazwy najlepiej określają temat, charakter, formę lub technikę pracy.
5. Nie wolno wysyłać prac do folderu „featured”! W przeciwnym razie administratorzy grupy mają prawo ich nie uznać i nie zamieścić w galerii.
6. Wymaga się, aby przysyłane prace były dobrej jakości (wyraźne zdjęcie lub skan).
7. Prace przedstawiające sceny erotyczne o charakterze homoseksualnym i niemające nigdy racji bytu w serii Wiedźmin (np. Geralt+Jaskier, Yeneffer+Merigold itd.), są z góry nieakceptowane. Powodem jest uszanowanie pracy pisarza oraz twórców gry.
8. Wszelkie uwagi, pytania, informacje oraz rady prosimy wysyłać w wiadomościach prywatnych (notki).

Admins

We are the group for all the people who are fans of The Witcher.
If you read books written by Andrzej Sapkowski or if you played games created by CD Projekt, you are welcome to join us !
===========================================
Jesteśmy grupą zrzeszającą fanów Wiedźmina. Nie ma znaczenia czy Geralta poznałeś czytając książki Andrzeja Sapkowskiego, czy też oglądając film lub grając w gry zaistniałe dzięki ekipie CD Projekt. Jeśli świat Wiedźmina jest Ci znany, to zapraszamy !

Founder


:iconajoba:
ajoba


Deviants

Visitors

You're not here because you're not logged in
 • :icontimforshade:
  TimforShade
  Visited here 1 hour, 28 minutes ago
  Isn't a member
 • :iconsamediart:
  SaMeDiArt
  Visited here 12 hours, 36 minutes ago
  Isn't a member
 • :icondelidraws:
  delidraws
  Visited here 16 hours, 21 minutes ago
  Isn't a member
 • :iconataufete:
  ataufete
  Visited here 19 hours, 41 minutes ago
  Isn't a member
 • :icondark-wiedzmin:
  dark-wiedzmin - Co-Founders
  Visited here 21 hours, 26 minutes ago
  Submitted a deviation yesterday

Affiliates

Check out groups of our friends !
:icondafantasy::iconpolish-artists::iconpolska-fantastyczna::icondungeoncrawl::icongothic-risen-fans::iconfantasy-heroes::iconanno-decadence-2077::iconscoia-tael::icondraconisart::iconwhite-haired-men::iconfantasyartwork::iconcos-club::iconthewitcher2::iconpolish-group::iconrealm-of-fantasy::icondungeonsanddeviants::iconpolish-people::iconresidentevil-pl::iconthewitcherclub::iconmyrtanagothic::iconpolishartists::iconfantastical-fantasy::iconfantasy-fellowship::iconfantasy-arts::iconwitcher-damnation::iconpolskapisanie:
Union Jack Stamp UK by phantom

“They say that progress dispels the darkness. But there will always be darkness. And in the darkness will always be evil, in the darkness will always be fangs and claws, murder and blood. There will always be the creatures which will thumping in the night. And we, the witchers, we are to thumping them.”

Vesemir from Kaer Morhen

Merry christmas everybody by MenInASuitcaseToday is 6 January, which means that we have after Christmas. I am very happy that I have to no longer wait for the long-awaited Christmas gift. You'll probably ask, why am I writing about it and what has it to do with The Witcher.  As you probably guessed, the gift that I got connects these two topics, I'll just explain it...:?
Books Are Fun by caranette
With the beginning of November in stores took place premiere of the latest book by Andrzej Sapkowski's - "Season of Storms". It’s a great return of the Witcher after 14 years! Although the author, the master of Polish fantasy swore that he would not continue the bestselling saga, he did his faithful fans a surprise. Here's a new Sapkowski and the new "Witcher"

Polish fantasy world for a long time has not experienced such a shock :excited: Despite the foggy conditions, suggesting that Andrzej Sapkowski plans to return to the Witcher universe, hardly anyone really expected a new book about the adventures of Geralt :whisper: Meanwhile, suddenly appeared "Season of Storms" :new: - without needless several months announcement and boisterous promotion in all media. Shortly before the release came just a few laconic information - volume, issue date, a short Cover note - and a few weeks later, the book hit the shelves of bookstores.

Before the premiere of the book many fans wondered if it even makes sense. Do Sapkowski can still fit in witcher climates and give the fans everything that so captivated them in old saga. And above all, if it wouldn't be empty writing for the money, invented by force?

The "Season of Storms", contrary to the expectations of somebody and the fears of somebody else is not about the early years of white-haired monster slayer or his fate after the events ended bookish Saga. It's a different story, almost unrelated to the rest of the cycle, where the action happens in the days before those described in five books :reading: However, in the book there are people well known to us as, like the loyal companion of Geralt - the bard and poet Dandelion - and beloved of the Witcher, deceptive sorceress Yennefer :love:

I do not want to deprive anyone the pleasure of discovering new adventures of Geralt, I'll just say that the devotees of Sapkowski can find in this novel characteristic of the writer's style: fast-paced action, masterful descriptions of fights, colorful dialogs and numerous literary allusions.

On the occasion, we can ask ourselves: Is the appearance of the "Season of Storms" means that Sapkowski returned to writing about the Witcher, for good? Can we count on a further volumes of the saga? :library:

At the end fragment from book cover:

“Swords witcher.
The first is a steel sword.
Siderite steel , ore coming from the meteorite.
Forged in Mahakam, in dwarven forges.
Total length of forty and a half inches,
the same blade has a length of twenty-seven and a quarter.
Great balance, the weight of the blade precisely equal to the weight of the handle,
Weight of whole weapon under forty ounces.
Execution of hilt and grip is simple but elegant.
The second sword, similar in length and weight, silver.
On the grip and the entire blade are runes and glyphs.
The starting price is a thousand crowns per set.”


Regards

:icondark-wiedzmin:

Poland Stamp by phantom

„Mówią, że postęp rozjaśnia mroki. Ale zawsze będzie istniała ciemność. I zawsze będzie w ciemności Zło, zawsze będą w ciemności kły i pazury, mord i krew. Zawsze będą istoty, co nocą łomocą. A my wiedźmini, jesteśmy od tego, by przyłomotać im.”

Vesemir z Kaer Morhen

Merry christmas everybody by MenInASuitcaseMamy dziś 6 stycznia, co oznacza, że mamy już po Świętach. Mnie bardzo cieszy, że nie muszę już czekać na z dawna wyczekiwany prezent świąteczny. Zapytacie pewnie, po co ja o tym piszę i jaki to ma związek z Wiedźminem? Jak się pewnie domyślacie, to właśnie prezent, który dostałem łączy te dwa tematy. Za chwilę dowiecie się jednak szczegółów…:?
Books Are Fun by caranette
Wraz z początkiem listopada miała miejsce w sklepach premiera najnowszej książki Andrzeja Sapkowskiego - „Sezon Burz”. Jest to wielki powrót wiedźmina po aż 14 latach! Choć autor, bez wątpienia mistrz polskiej fantastyki zarzekał się, że nie będzie kontynuował bestsellerowej sagi, to jednak zrobił swoim wiernym fanom, uważam bardzo miłą, niespodziankę. Oto nowy Sapkowski i nowy "Wiedźmin"...

Takiego szoku polski świat fantastyki z pewnością dawno nie przeżył :excited: Pomimo mglistych przesłanek, sugerujących, że Andrzej Sapkowski planuje powrót do uniwersum Wiedźmina, mało kto naprawdę spodziewał się nowej książki o przygodach Geralta Gossips revamped by 6dragonfly9 Tymczasem ni z tego ni z owego, nagle pojawił się „Sezon Burz” :new:- bez zbędnych, wielomiesięczny zapowiedzi, bez szumnej promocji we wszystkich mediach. Na krótko przed premierą pojawiło się zaledwie parę lakonicznych informacji - objętość, data wydania, krótka notka okładkowa – i kilka tygodni później książka trafiła na półki księgarń. Sam musze przyznać, dowiedziałem się parę dni przed premierą, przeglądając oferty allegro.:pc:

Przed premierą książki wielu fanów zastanawiało się, czy to w ogóle ma sens. Czy Sapkowski potrafi jeszcze wpasować się w wiedźmińskie klimaty, oddać w tekście to wszystko, co tak urzekło fanów Sagi? I przede wszystkim, czy nie będzie to pisanina dla pieniędzy, wymyślana na siłę?

„Sezon burz”, wbrew oczekiwaniom jednych i obawom niektórych nie opowiada o młodzieńczych latach białowłosego zabójcy potworów ani o jego losach po wydarzeniach kończących książkową Sagę. To osobna, niemal niepowiązana z pozostałymi częściami cyklu opowieść, której akcja dzieje się w czasach poprzedzających te opisane w pięcioksięgu :reading: W książce pojawiają się jednak osoby doskonale nam znane, jak wierny druh Geralta - bard i poeta Jaskier - oraz ukochana wiedźmina, zwodnicza czarodziejka Yennefer :love:

Nie chcę nikogo pozbawiać przyjemności odkrywania na nowo przygód Geralta, powiem tylko, że wielbiciele Sapkowskiego odnajdą w tej powieści cechy charakterystyczne dla stylu pisarza: wartką akcję, mistrzowskie opisy walk, barwne dialogi i liczne aluzje literackie. Książka poziomem nie odbiega od poprzednich opowiadań o przygodach Wiedźmina, takich jak „Miecz przeznaczenia” albo „Ostatnie życzenie”. Choć mnie osobiście nic nie zastąpi pięciotomowej sagi o losach Geralta, Yennefer i Ciri, przeplatających się z wielkimi wydarzeniami książkowego świata, będącymi tłem dla perypetii naszych ukochanych bohaterów.

Przy okazji możemy zadać sobie pytania: Czy ukazanie się "Sezonu burz" oznacza, że Sapkowski na dobre powrócił do pisania o wiedźminie? Czy możemy liczyć na kolejne tomy sagi?:library:

Na koniec fragment z okładki książki:

„Miecze wiedźmina.
Miecz pierwszy jest stalowy.
Stal syderytowa, ruda pochodząca z meteorytu.
Kuta w Mahakamie, w krasno ludzkich hamerniach.
Długość całkowita czterdzieści i pół cala,
Sama głownia długa na dwadzieścia siedem i ćwierć.
Wspaniałe wyważenie, waga głowni precyzyjnie równa wadze rękojeści,
Waga całej broni poniżej czterdziestu uncji.
Wykonanie rękojeści i jelca proste, ale eleganckie.
Miecz drugi, podobnej długości i wagi, srebrny.
Na jelcu i całej klindze znaki runiczne i glify.
Cena wywoławcza tysiąc koron za komplet.”


Pozdrawiam

:icondark-wiedzmin:
More Journal Entries

Recent Journal Entries

Comments


Add a Comment:
 
:iconitachinokami91:
ItachiNoKami91 Featured By Owner Jul 9, 2014  Hobbyist Digital Artist
Someone can add this? itachinokami91.deviantart.com/…
Reply
:iconsamayume:
Samayume Featured By Owner Jul 8, 2014  Hobbyist General Artist
Thanks for the request!!! :happybounce:

--
Vlad
Reply
:iconolkaf:
olkaf Featured By Owner Jun 24, 2014  New member Hobbyist Traditional Artist
Thank you very much for adding my work! ;)
Reply
:iconafternoon63:
Afternoon63 Featured By Owner Jun 2, 2014  Hobbyist
Thank you for the request :)
Reply
:iconfgzwergnase:
FGZwergnase Featured By Owner May 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thank you for the request of my work :happybounce: 
Reply
:iconvarissadarke:
VarissaDarke Featured By Owner May 8, 2014
Thank you so much for the request!!!
Reply
:iconjohndoe47:
JohnDoe47 Featured By Owner Apr 25, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thank you! :)
Reply
:iconk-lax:
K-LaX Featured By Owner Mar 14, 2014
Thank you for sending a request, I hope you like it.
Reply
:icontaena-doman:
Taena-Doman Featured By Owner Mar 2, 2014  Hobbyist General Artist
Ceįdmil.;) 
Thank you very much for the the request, I'm glad you like it.:)
Reply
:icondark-wiedzmin:
dark-wiedzmin Featured By Owner Mar 4, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thank you too. It's our pleasure :)
Reply
Add a Comment: