Shop Mobile More Submit  Join Login
Group Info Group Founded 6 Years ago Statistics 1,762 Members
95,843 Pageviews1,921 Watchers

Gallery Folders

Literature

Random from Featured

Rules / Zasady

1. The main purpose of the group is to unite the fans of the Witcher and collect the artworks related to the game or the books.
2. Everyone can be a member of the group.
3. Every member is allowed to submit two artworks per week.
4. All the folders in the group are described and dedicated to different forms of art or different themes. Take that into account when submitting your work and please add it into the appropriate folder.
5. Do not submit your work to the “featured” folder. Otherwise the group administrators might not accept your submission.
6. When submitting your artwork, make sure it is of good quality. The photos and scans should be clear.
7. We do not accept artworks depicting homosexual couples that do not appear in the novels or in the game (e.g. Dandelion + Geralt or Yennefer + Triss). We highly respect the work of the writer and the creators of the game, thus we do not accept non-canon pairing. All such submissions will be declined.
8. If you have any questions, information or suggestions, please send them using private messages (notes).

----------------------------------------------------------------

1. Podstawowym celem grupy jest zrzeszanie fanów Wiedźmina oraz gromadzenie prac tematycznie związanych z grą lub sagą.
2. Członkiem grupy może zostać każdy.
3. Każdemu członkowi grupy przysługuje dodanie dwóch prac na tydzień.
4. Wszystkie foldery w galerii są podpisane. Prace należy wysyłać do tych folderów, których nazwy najlepiej określają temat, charakter, formę lub technikę pracy.
5. Nie wolno wysyłać prac do folderu „featured”! W przeciwnym razie administratorzy grupy mają prawo ich nie uznać i nie zamieścić w galerii.
6. Wymaga się, aby przysyłane prace były dobrej jakości (wyraźne zdjęcie lub skan).
7. Prace przedstawiające sceny erotyczne o charakterze homoseksualnym i niemające nigdy racji bytu w serii Wiedźmin (np. Geralt+Jaskier, Yeneffer+Merigold itd.), są z góry nieakceptowane. Powodem jest uszanowanie pracy pisarza oraz twórców gry.
8. Wszelkie uwagi, pytania, informacje oraz rady prosimy wysyłać w wiadomościach prywatnych (notki).

Admins

We are the group for all the people who are fans of The Witcher.
If you read books written by Andrzej Sapkowski or if you played games created by CD Projekt, you are welcome to join us !
===========================================
Jesteśmy grupą zrzeszającą fanów Wiedźmina. Nie ma znaczenia czy Geralta poznałeś czytając książki Andrzeja Sapkowskiego, czy też oglądając film lub grając w gry zaistniałe dzięki ekipie CD Projekt. Jeśli świat Wiedźmina jest Ci znany, to zapraszamy !

Founder


:iconajoba:
ajoba


Deviants

Affiliates

Check out groups of our friends !
:iconpolishartists::iconcos-club::iconthe-witcher-3::iconfantasy-heroes::icondafantasy::iconpolish-group::iconpolish-people::iconfantasy-fellowship::iconthewitcher2::iconanno-decadence-2077::icondraconisart::icongothic-risen-fans::iconvideo-game-nation::iconpolish-artists::iconpolskapisanie::icondungeonsanddeviants::iconresidentevil-pl::iconthewitcherclub::iconrealm-of-fantasy::iconfantasyartwork::iconscoia-tael::iconmyrtanagothic::iconfantasy-arts::icondungeoncrawl::iconpolska-fantastyczna::iconfantastical-fantasy::iconwhite-haired-men::iconwitcher-damnation:
Union Jack Stamp UK by phantomThe Witcher Adventure Game.
The Witcher Saga ­ a series of book by Andrzej Sapkowski's about the history of Witcher Geralt from Rivia is known not only in Poland, but also abroad. It is one of the most important position in world literature fantastic. It has given its author the title of the second after Stanislaw Lem's most often translated Polish fantasy.

Thanks to CD Projekt Red Witcher has become also a major digital national treasure, and a globally recognized brand. In the previous Journal we have written to you about the Witcher game for mobile platforms. Today, we invite you to read about another Polish production of The Witcher Geralt in the Main Role ­ The Witcher Adventure Game.

This is a very unusual remarkable. s we can read in an article appearing in the latest CD Action of July 29th:

"The Witcher Adventure Game proves to work even more extraordinary than mentioned Battle Arena. In short, it is an adaptation of the board game created by Ignacy Trzewiczek. It was co­created by CD Projekt Red and Fantasy Flight Games."The game takes place on the board subtly animated with music in the background. It was designed for 2­4 players who will to incarnate in four well­known characters from the Sapkowski's novels: Geralt, Triss, Dandelion, Yarpen. The game is not about each other struggle among themselves, but struggling players with the game and collect the right amount of "victory points" awarded for their tasks.

The game takes place in a world known both from the book in the saga as well as PC games, war torn with Nilfgaard. More than a dozen main locations of Sapkowski's world are available. Among them are listed Tretogor and Mahakam. Each character has its starting position. For example: Witcher Geralt ­- Kaer Morhen.The Witcher Adventure Game is a loyal adaptation of board games in the witcher world and cultic figures, providing randomness and uniqueness of gameplay. Will be available online and provide a game against the AI, and change with other players on one computer.To learn more about this next production created under the aegis of CD Projekt Red check out this latest issue of the magazine CD Action and read the gem's article .


Regards

:icondark-wiedzmin:


Poland Stamp by phantomWiedźmin - Gra Przygodowa.
Saga o wiedźminie – cykl książkowy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego o dziejach wiedźmina Geralta z Rivii jest znaną nie tylko w Polsce, ale i za granicą, ważną pozycją w światowej literaturze fantastycznej. Zapewniła ona jej Autorowi miano drugiego po Stanisławie Lemie najczęściej tłumaczonego Polskiego autora fantastyki.

Dzięki pracy studia CD Project Red Wiedźmin stał się także naczelnym cyfrowym dobrem narodowym, oraz rozpoznawalną na całym świecie marką. W poprzednim Journalu pisaliśmy wam o wiedźmińskiej grze na platformy mobilne. Dzisiaj zapraszamy was do przeczytania o kolejnej Polskiej produkcji z Wiedźminem Geraltem w Roli Głównej – The Witcher Adventure Game.

Jest to dzieło bardzo niezwykłe. Jak przeczytać możemy w artykule znajdującym się w najnowszym CD Action z 29 lipca:

„Wiedźmin Gra Przygodowa okazuje się dziełem jeszcze bardziej niezwykłym niż wspomniana Battle Arena. To w najprostszych słowach adaptacja planszówki autorstwa Ignacego Trzewiczka, współtworzonej przez CD Project Red i Fantasy Flight Games.”Gra toczyć ma się na subtelnie animowanej i umuzycznionej planszy, przeznaczonej dla 2­4 graczy, którzy wcielać się będą w czwórkę znanych z powieści Sapkowskiego bohaterów: Geralta, Triss, Jaskra, Yarpena. W grze nie ma jednak chodzić o wzajemne zmaganie się miedzy sobą graczy, a o zmaganie się z grą i zgromadzenie odpowiedniej ilości „punktów zwycięstwa”, przyznawanych za wykonywane zadania. Gra toczy się w świecie znanym zarówno z Książkowej Sagi jak i gier na PC, rozdartym wojną z Nilfgaardem. Dostępnych jest kilkanaście głównych lokacji świata Sapkowskiego, spośród których wymienione zostały Tretogor i Mahakam. Każda z postaci ma swoją lokację startową. Dla Wiedźmina Geralta jest to Kaer Morhen.Wiedźmin Gra Przygodowa to wierna adaptacja planszówki w wiedźmińskim świecie i z kultowymi postaciami, zapewniająca losowość i niepowtarzalność rozgrywki. Dostępna ma być w trybie online jak i umożliwiać grę przeciwko AI oraz na zmianę z innymi graczami na jednym komputerze. Aby dowiedzieć się więcej o tej kolejnej produkcji tworzonej pod egidą CD Project Red zajrzyjcie do najnowszego numeru magazynu CD Action i przeczytajcie artykuł gema.


Pozdrawiam

:icondark-wiedzmin:
More Journal Entries

Recent Journal Entries

Comments


Add a Comment:
 
:iconilojleen:
Ilojleen Featured By Owner 3 days ago   Traditional Artist
Dziękuję za request! :heart: Tylko moja Ciri to nie digital art, a traditional art :)
Reply
:iconkadart-cosplay:
KADArt-Cosplay Featured By Owner Jun 5, 2016  Hobbyist Artisan Crafter
Thank you for the acception and the following request :)))
Reply
:iconswordsandblueberries:
swordsandblueberries Featured By Owner May 3, 2016  Hobbyist Artisan Crafter
please give a like for my witcher cosplay in this contest, thank you: heart:
www.facebook.com/PlayIT.hu/pho…
Reply
:iconcaptain--de-lorenzo:
Captain--De-Lorenzo Featured By Owner Apr 2, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Thank you so much for the requests! Means a lot :)
Reply
:iconepireyn:
EpiReyn Featured By Owner Mar 13, 2016
Thank you for the accept :3
Reply
:iconjooleya:
Jooleya Featured By Owner Mar 2, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Thank you very much for requesting my drawing! :) 
Reply
:iconzu86:
Zu86 Featured By Owner Jan 16, 2016  Professional Digital Artist
thank you very much for submitting my art!
Reply
:iconludwig1920:
Ludwig1920 Featured By Owner Jan 11, 2016  Student General Artist
Good evening my fellow witcher fans. :)
Reply
:iconthylrienn:
Thylrienn Featured By Owner Dec 11, 2015
Thank you for accepting me in the group :)
Reply
:icondelacroixlegion:
DelacroixLegion Featured By Owner Edited Nov 14, 2015  Hobbyist Digital Artist
My Triss fan art! Hope you like!

delacroixlegion.deviantart.com…
Reply
Add a Comment: